NABÍDKA

Poradenství, projektová činnost a realizace v oblasti
nakládání s KOMUNÁLNÍM (KO) a PRŮMYSLOVÝM (PO) odpadem

 • zpracování KO a PO
 • třídění KO
 • analýza v rámci regionů / místních sdružení
 • studie využitelnosti složek odpadů
 • dodavatelsko-odběratelské vztahy pro vytříděné komodity
 • návrh a výběr technologií pro zpracování KO a PO

Mechanicko-biologická úprava (MBÚ)

 • komplexní návrhy
 • investiční modely
 • ekonomika provozu
 • studie pro využití a provoz
 • ekonomické, ekologické a legislativní aspekty provozu

Výroba a zhodnocení tuhého alternativního paliva (TAP)